cho đến bây giờ
câu, diễn đạt
1.これまで 「此れ迄」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỬ
HẤTキツ