chờ đợi cơ hội
câu, diễn đạt
1.しふく 「雌伏する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤCフク
THƯ