chỗ dựa chính
câu, diễn đạt
1.だいこくばしら 「大黒柱」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẮCコク
ĐẠIダイ、タイ
TRỤチュウ