chỗ dựa lưng
danh từ
1.こしかけ 「腰掛け」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUẢIカイ、ケイ
YÊUヨウ