chõ hấp
danh từ
1.にじゅうがま 「二重釜」 [NHỊ TRỌNG PHỦ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
PHỦ
TRỌNG,TRÙNGジュウ、チョウ