chở làm nhều lần
1.ぶんかつうんそう 「分割運送」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÂNブン、フン、ブ
TỐNGソウ
VẬNウン
CÁTカツ