chỗ lập trại
danh từ
1.じんち 「陣地」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊAチ、ジ
TRẬNジン