chỗ lợi
1.りてん 「利点」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂMテン
LỢI