chỗ lòng chảo
câu, diễn đạt
1.ぼんち 「盆地」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊAチ、ジ
BỒNボン