cho mời đến
động từ
1.めす 「召す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRIỆUショウ