cho nên
1.このけっか 「この結果」 [KẾT QUẢ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUẢ
KẾTケツ、ケチ