chỗ ngồi đã chỉ định sẵn
câu, diễn đạt
1.していせき 「指定席」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊNHテイ、ジョウ
CHỈ
TỊCHセキ