chợ ngựa
danh từ
1.うまいち 「馬市」 [MÃ THỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊ