chỗ nước xoáy
danh từ
1.なると 「鳴戸」 [MINH HỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ
MINHメイ