chó nuôi
danh từ
1.かいいぬ 「飼犬」 [TỰ KHUYỂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỰ
KHUYỂNケン