cho phép thực hiện
động từ
1.かなう 「叶う」​​
câu, diễn đạt
2.かなう 「叶う」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẤPキョウ