cho ra khỏi
động từ
1.だす 「出す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUẤTシュツ、スイ