chỗ ra vào (đồ vật)
danh từ
1.くち 「口」​​
câu, diễn đạt
2.くち 「口」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク