chỗ rạn
danh từ
1.ひびわれ 「ひび割れ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁTカツ