chó Snup-py
danh từ
1.スヌーピー​​

Thảo luận, đóng góp