chỗ sơ hở
danh từ
1.ぬけあな 「抜け穴」 [BẠT HUYỆT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HUYỆTケツ
BẠTバツ、ハツ、ハイ