cho sống
động từ
1.いかす 「生かす」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SINHセイ、ショウ