chỗ tạm trú
danh từ
1.やど 「宿」​​
2.やどや 「宿屋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ỐCオク
TÚC,TÚシュク