chỗ tận cùng
1.まったん 「末端」​​
danh từ
2.すえ 「末」 [MẠT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐOANタン
MẠTマツ、バツ