cho thêm
động từ
1.ほじゅう 「補充する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cho thêm

1. cho thêm nước vào thùng
おけに水を補充する

Kanji liên quan

SUNGジュウ
BỔ