cho thuê ngắn hạn
1.ちんたいしゃく 「賃貸借」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẪMチン
THẢIタイ
シャク