chỗ tránh nạn
1.ひなんしょ 「避難所」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỞショ
TỴ
NẠN,NANナン