cho và nhận
câu, diễn đạt
1.じゅじゅ 「授受する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỤ,THỌジュ
THỤ,THỌジュ