chở vào
1.はんにゅう 「搬入」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
BAN,BÀNハン