cho vay dài hạn
1.ちょうきかしつけ 「長期貸付」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
THẢIタイ
KỲキ、ゴ
TRƯỜNGチョウ