chỗ vui đùa
danh từ
1.ファンファール​​

Thảo luận, đóng góp