choán hết
động từ
1.じゅうまん 「充満する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SUNGジュウ
MÃNマン、バン