chơi đùa
động từ
1.たわむれる 「戯れる」 [HÍ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ギ、ゲ