chơi game
động từ
1.ゲームをする​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chơi game

1. Con tôi suốt ngày chơi game, chẳng chịu học hành gì cả
息子は勉強しずにゲームばかりをしている