chồi mới
1.しんめ 「新芽」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHA
TÂNシン