chơi một mình
câu, diễn đạt
1.ひとりあそび 「一人遊び」 [NHẤT NHÂN DU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
NHẤTイチ、イツ
DUユウ、ユ