chơi nhạc xê-rê-nat
động từ
1.セレナーデする​​

Thảo luận, đóng góp