chỏm
1.ピーク​​
danh từ
2.てっぺん 「天辺」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIÊNヘン
THIÊNテン