chôm chỉa
động từ
1.しっけい 「失敬する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẤTシツ
KÍNHケイ、キョウ