chỏm núi
1.さんちょう 「山頂」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỈNH,ĐINHチョウ
SƠN,SANサン、セン