chòm sao
danh từ
1.せいざ 「星座」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TINHセイ、ショウ
TỌA