chòm sao Bọ Cạp
câu, diễn đạt
1.さそりざ 「蠍座」 [HẠT TỌA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỌA
HẠTカツ