chòm sao Nam Đẩu
câu, diễn đạt
1.なんと 「南斗」 [NAM ĐẤU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẤUト、トウ
NAMナン、ナ