chòm sao Orion
danh từ
1.オリオン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chòm sao Orion

1. đám mây hình chòm sao Orion
オリオン分子雲