chòm sao Thiên Lang
danh từ
1.オリオン​​
câu, diễn đạt
2.オリオン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ chòm sao Thiên Lang

1. đám mây hình sao Thiên Lang
オリオン分子雲