chọn
động từ
1.セレクトする​​
2.えらぶ 「選ぶ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUYỂNセン