chốn đào nguyên
câu, diễn đạt
1.とうげんきょう 「桃源郷」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀOトウ
NGUYÊNゲン
HƯƠNGキョウ、ゴウ