chồn Zibelin
danh từ
1.くろてん 「黒貂」 [HẮC *]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẮCコク