chống chính phủ
danh từ
1.はんせいふ 「反政府」 [PHẢN CHÍNH PHỦ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẢNハン、ホン、タン、ホ
PHỦ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ