chống cự
1.ていこうする 「抵抗する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÁNGコウ
ĐỂテイ